Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 06:28

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân; Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022