"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 29 Tháng 3, 2020 - 10:24

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 03/01 đến 14/01/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Ba Tri, từ ngày 03/01 đến 14/01/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác