"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 18:54

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 07/5 đến 16/5/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD22

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD22, từ 07/5 đến 16/5/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác