Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ bảy, 20 Tháng 8, 2022 - 00:42

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 4) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC A36, từ ngày 16/5 đến ngày 03/6/2022