Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh! Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)!

Thứ sáu, 7 Tháng 8, 2020 - 16:04

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và môi trường, từ ngày 19/6 đến ngày 09/7/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT 2020

Năm học: 

2020

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 03) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC ngành Tài nguyên và môi trường, từ ngày 19/6 đến ngày 09/7/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác