Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:45

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 03/12 đến 28/12/2020

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A34

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2020

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 02) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC A34, từ ngày 03/12 đến 28/12/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác