Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ tư, 26 Tháng 1, 2022 - 23:56

Lịch học tập (Điều chỉnh 3) Phần: nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 19/4 đến ngày 28/4/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Điều chỉnh 3) Phần: nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 19/4 đến ngày 28/4/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác