Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 20:20

Lịch học lớp TCLLCT GD31 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 09/11 đến ngày 17/11/2022