Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:26

Lịch học lớp TCLLCT GD30 (Điều chỉnh), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 25/11 đến ngày 02/12/2022