Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:11

Lịch học lớp TC LLCT-HC C52 (Điều chỉnh), Phần học: nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân, từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2022