Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ sáu, 24 Tháng 3, 2023 - 23:11

Lịch học lớp TC LLCT - HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 01/2 đến ngày 16/02/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C52

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT - HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 01/2 đến ngày 16/02/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác