Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:43

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh), Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 24/11 đến ngày 09/12/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C51

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh), Phần học: Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 24/11 đến ngày 09/12/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác