Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 31 Tháng 5, 2023 - 01:04

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh), Phần học: Một số kỹ năng trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 15/9 đến ngày 26/9/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C51

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh), Phần học: Một số kỹ năng trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 15/9 đến ngày 26/9/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác