Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 19:17

Lịch học lớp TC LLCT-HC C50 (Điều chỉnh), Phần học: Tình hình, nhiệm vụ của địa phương, từ ngày 01/12 đến ngày 12/12/2022