Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ sáu, 19 Tháng 8, 2022 - 23:28

Lịch học Lớp TC LLCT-HC C49, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2). Từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C49

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học Lớp TC LLCT-HC C49, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2). Từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác