Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 20:30

Lịch học lớp TC LLCT-HC C49 (Điều chỉnh), Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 20/9 đến ngày 06/10/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C49

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT-HC C49 (Điều chỉnh), Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 20/9 đến ngày 06/10/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác