Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ sáu, 19 Tháng 8, 2022 - 23:29

Lịch học Lớp TC LLCT GD31, Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ ngày 02/6 đến ngày 15/6/2022