Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:13

Lịch học lớp TC LLCT GD31 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 06/9 đến ngày 19/9/2022