Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ sáu, 9 Tháng 6, 2023 - 05:06

Lịch học lớp TC LLCT GD31 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 06/9 đến ngày 19/9/2022