Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 19:02

Lịch học lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 15/11 đến ngày 24/11/2022