Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre được tặng danh hiệu "Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy" (02/9/1968 - 02/9/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Thứ bảy, 30 Tháng 9, 2023 - 21:02

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; từ ngày 12/5 đến ngày 23/6/2023