Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:25

Lịch học lớp TC LLCT C56, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 02/11 đến ngày 21/11/2022