Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 20:35

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, từ ngày 05/9 đến ngày 20/9/2022