Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ sáu, 9 Tháng 6, 2023 - 06:10

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, từ ngày 05/9 đến ngày 20/9/2022