Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ ba, 30 Tháng 5, 2023 - 00:49

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 16/2 đến ngày 08/3/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C56

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 16/2 đến ngày 08/3/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác