Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:36

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 09/12 đến ngày 20/12/2022