Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre được tặng danh hiệu "Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy" (02/9/1968 - 02/9/2023); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Thứ năm, 28 Tháng 9, 2023 - 03:52

Lịch học lớp TC LLCT C56 (điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 20/3 đến ngày 07/4/2023