Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ sáu, 24 Tháng 3, 2023 - 22:20

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 5), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 06/12 đến ngày 11/01/2023