Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:24

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội; từ ngày 01/11 đến ngày 12/11/2022