Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:30

Lịch học lớp TC LLCT C53, Học phần: Nội dung cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 01/11 đến ngày 17/11/2022