Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:17

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh), Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 08/9 đến ngày 26/9/2022