Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:33

Lịch học lớp TC LLCT A40, Học phần: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS; từ ngày 01/11 đến ngày 25/11/2022