Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 7 Tháng 6, 2023 - 03:03

Lịch học lớp TC LLCT A39, Học phần: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 08/3 đến ngày 24/3/2023