Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:14

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh), Phần học: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 05/9 đến ngày 26/9/2022