"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:25

Lịch học Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (từ 28/5 đến 31/5/2018)