"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 07:22

Lịch học Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (từ 28/5 đến 31/5/2018)

Danh sách lớp: 

Bồi dưỡng năm 2018

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch học Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (từ 28/5 đến 31/5/2018)

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác