"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 02:06

Lịch học lớp Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp năm 2018, từ 25/6 đến 19/6/2018