"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 15 Tháng 8, 2018 - 19:41

Lịch học Lớp Cập nhật thông tin cho Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã khóa 4/2017, ngày 27/11/2017