Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 19:49

Lịch học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ cấp cơ sở năm 2022; từ ngày 05/9 đến ngày 09/9/2022