"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 08:03

Lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng khóa 1/2018, từ 13/8 đến 17/8/2018