"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 22:58

Lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng khóa 1/2018, từ 13/8 đến 17/8/2018

Danh sách lớp: 

Bồi dưỡng năm 2018

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng khóa 1/2018 (từ 13/8 đến 17/8/2018)

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác