"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:09

Lịch học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng khóa 01-2019, từ 09/9 đến 13/9/2019