"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 21 Tháng 8, 2019 - 19:22

Lịch học Lớp Bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Hội cho Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã năm 2019, từ ngày 23/7 đến 26/7/2019