"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 22:55

Lịch học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội dành cho Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở năm 2018, từ 10/9 đến ngày 14/9/2018

Danh sách lớp: 

Bồi dưỡng năm 2018

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ hội dành cho Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở năm 2018, từ 10/9 đến ngày 14/9/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác