"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 19 Tháng 6, 2019 - 20:05

Lịch học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội dành cho Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở năm 2018, từ 10/9 đến ngày 14/9/2018