Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)!

Thứ năm, 26 Tháng 11, 2020 - 13:24

Lịch học Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn khóa 01-2020, từ 24/11 đến 08/12/2020