"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 22:54

Lịch học Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã năm 2018, từ ngày 01/10 đến 12/10/2018

Danh sách lớp: 

Bồi dưỡng năm 2018

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch học Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã năm 2018, từ ngày 01/10 đến 12/10/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác