"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 19:18

Lịch học Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QLNN về Tôn giáo cho cán bộ xã, phường, thị trấn năm 2019, từ ngày 19/8 đến 23/8/2019

Danh sách lớp: 

Bồi dưỡng năm 2019

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch học Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QLNN về Tôn giáo cho cán bộ xã, phường, thị trấn năm 2019, từ ngày 19/8 đến 23/8/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác