Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)!

Thứ năm, 26 Tháng 11, 2020 - 13:44

Lịch học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 khóa 6 (Điều chỉnh), từ ngày 09/11 đến 12/11/2020