Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ ba, 20 Tháng 10, 2020 - 16:03

Lịch học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 khóa 4, từ ngày 26/10 đến 29/10/2020