Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ ba, 20 Tháng 10, 2020 - 16:39

Lịch học Lớp Bồi dưỡng Cấp ủy viên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 khóa 2 (Điều chỉnh), từ ngày 05/10 đến 08/10/2020