Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ tư, 28 Tháng 10, 2020 - 18:55

Lịch học lớp Bồi dưỡng Cấp ủy viên cơ sở (Điều chỉnh lần 2), nhiệm kỳ 2020-2025 khóa 3, từ ngày 19/10 đến 22/10/2020