"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:52

Lịch học lớp Bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền các cấp năm 2018, từ 04/7 đến 06/7/2018

Danh sách lớp: 

Bồi dưỡng năm 2018

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch học lớp Bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền các cấp năm 2018, từ 04/7 đến 06/7/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác