"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 18 Tháng 10, 2018 - 08:06

Lịch học lớp Bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền các cấp năm 2018, từ 04/7 đến 06/7/2018