"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:48

Lịch học Lớp Đại học Hành chính (KS14-TC107), từ 20/8/2018 đến 12/4/2019

Danh sách lớp: 

Đại học Hành chính 2014

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Lịch học Lớp Đại học Hành chính (KS14-TC107), từ 20/8/2018 đến 12/4/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác