Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ ba, 20 Tháng 10, 2020 - 15:15

Lịch học (Điều chỉnh)Lớp Bồi dưỡng Cấp ủy viên cơ sở khóa 1, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 21/9 đến 24/9/2020